Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2013

perpetua
8992 9026
Sheldon <3
Reposted fromjethra jethra vianothingwrong nothingwrong
perpetua
7415 7fbc 500
fb.com
m.ś
Reposted fromidzsobie idzsobie vianothingwrong nothingwrong
perpetua
4439 4432
Reposted fromlenka024 lenka024 vianothingwrong nothingwrong
perpetua
To jest trochę smutne.
Reposted fromnothingwrong nothingwrong
perpetua
6431 f3e8
Reposted fromdeviate deviate vianothingwrong nothingwrong
perpetua
7611 6261 500
This might take a while.
Reposted fromKanister Kanister vianothingwrong nothingwrong

October 08 2013

Helpful Websites To Learn Languages

les-langues-sont-ma-vie:

French

German

Italian

Spanish

Chinese

Thai

Korean

Japanese

Greek

ESL (English as a Second Language)

Sign Language

Esperanto

Russian
Arabic
Norwegian
Swedish
Finnish
Polish
Latin

General Language Sites

Follow thelanguagecommunity.tumblr.com for even more websites!

(via sofias. lime | neutrino)

Reposted frombwana bwana vianothingwrong nothingwrong

October 03 2013

perpetua
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski

June 29 2013

perpetua
______________________________________
— linia oddzielająca wszystko co było do tej pory. czas zacząć żyć od nowa.
Reposted fromcaraseen caraseen
perpetua
Przeznaczenie zazwyczaj czeka tuż za rogiem. Jakby było kieszonkowcem, dziwką albo sprzedawcą losów na loterię;
to jego najczęstsze wcielenia.
Do drzwi naszego domu nigdy nie zapuka. Trzeba za nim ruszyć.
— C.R. Zafon, Cień wiatru
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek
perpetua
4668 dd1e
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek
perpetua
- Może... powinnismy sobie dać spokój - powiedziała. - Może to po prostu koniec. - Koniec? Koniec czego? - Nas. Ciebie i mnie. Przyjaźni. Gdybyś był moim przyjacielem, powinnam móc z tobą porozmawiać, jeśli nie mogę, to jaki to wszystko ma sens? Jaki my mamy sens? - Jaki jest sens? - Sam mówiłes, że ludzie się zmieniają, że nie należy tracić czasu na sentymenty. Trzeba zapomnieć i znaleźć kogoś innego. Może wyrośliśmy z siebie. - Uważasz, że ja wyrosłem z ciebie czy ty wyrosłaś ze mnie?
— Jeden dzień
perpetua
Warto było cię spotkać,
aby się dowiedzieć,
że istnieją takie oczy jak twoje.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromsummerkiss summerkiss
9003 ac1d
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasummerkiss summerkiss

June 28 2013

perpetua

Miałem dzisiaj szukać oświecenia i ogarnąć się życiowo, znaleźć prawdę, piękno i poukładać sobie w głowie wszystkie priorytety, nakreślić plany przyszłego dobrobytu i zacząć do niego dążyć. Dlatego też przespałem pół dnia i teraz oglądam koty w internecie.

perpetua
7838 2920 500
Reposted fromsummerkiss summerkiss
perpetua
[...] nic nie jest stra­cone, jeżeli ma się do­syć od­wa­gi, aby twier­dzić, że wszys­tko jest stra­cone i że trze­ba zaczy­nać od ze­ra [...]. 
— Julio Cortázar
Reposted fromannamariaz annamariaz
0214 0ea6
Reposted fromjohnkeats johnkeats vianothingwrong nothingwrong
perpetua
Ty teraz myślisz, że jesteś piekielnie nieszczęśliwy. Miałeś kiepską młodość i nikt cię nie kochał. To prawda. Ale to ci się przyda później. Kiedy będziesz chciał zniszczyć jakiegoś człowieka czy popełnić jakieś śmieszne łajdactwo, obróć się wstecz i znajdziesz na wszystko usprawiedliwienie. I kiedy ktoś będzie płakał przez Ciebie, ty będziesz mógł grać na cytrze. W najgorszym razie na mandolinie. Daj kiedyś znak, jak ci idzie.
— Hłasko. Sowa, córka piekarza
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja
perpetua

Your naked body should belong to those who fall in love with your naked soul

 — Charlie Chaplin in a letter to his daughter, Geraldine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl